Đừng từ chối lẫn nhau: Việc thường xuyên từ chối “chuyện ấy” hoàn toàn không tốt cho quan hệ vợ chồng, bởi vì một trong hai người có thể trở nên tức giận và lãnh đạm. Hãy cố gắng cởi mở với nhau về chuyện chăn gối của hai người. Quan hệ tình dục càng thường xuyên, bạn càng có hứng thú với chuyện đó.
Đừng từ chối lẫn nhau: Việc thường xuyên từ chối “chuyện ấy” hoàn toàn không tốt cho quan hệ vợ chồng, bởi vì một trong hai người có thể trở nên tức giận và lãnh đạm. Hãy cố gắng cởi mở với nhau về chuyện chăn gối của hai người. Quan hệ tình dục càng thường xuyên, bạn càng có hứng thú với chuyện đó.
Huy Phong (Theo RD)