Đừng so sánh “chuyện ấy” với người khác: Việc so sánh đời sống tình dục của bạn với mong muốn của ai đó sẽ luôn làm bạn thất vọng. Điều này bao gồm việc so sánh với cảnh ân ái bạn xem trên tivi, internet hay truyện. Hãy để đời sống tình dục diễn ra theo ý muốn của vợ chồng bạn.
Đừng so sánh “chuyện ấy” với người khác: Việc so sánh đời sống tình dục của bạn với mong muốn của ai đó sẽ luôn làm bạn thất vọng. Điều này bao gồm việc so sánh với cảnh ân ái bạn xem trên tivi, internet hay truyện. Hãy để đời sống tình dục diễn ra theo ý muốn của vợ chồng bạn.
Huy Phong (Theo RD)