1. Cắt giảm đồ uống có đường: Không chỉ góp phần gây béo phì và tiểu đường, chúng còn có thể làm tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung. Theo nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Minnesota, những phụ nữ uống một lượng lớn đồ uống có đường có nguy cơ mắc ung thư nội mạc tử cung cao hơn tới 87%.
1. Cắt giảm đồ uống có đường: Không chỉ góp phần gây béo phì và tiểu đường, chúng còn có thể làm tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung. Theo nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Minnesota, những phụ nữ uống một lượng lớn đồ uống có đường có nguy cơ mắc ung thư nội mạc tử cung cao hơn tới 87%.
Linh Trang (Theo RD)