Đền Tanah Lot: Pura Tanah Lot, có nghĩa là "Vùng đất trong biển", là một trong 7 ngôi đền biển ngoài khơi Bali, Indonesia. Ngôi đền này được ngư dân xây dựng ở đó để thờ các vị thần biển của Bali. 
Đền Tanah Lot: Pura Tanah Lot, có nghĩa là "Vùng đất trong biển", là một trong 7 ngôi đền biển ngoài khơi Bali, Indonesia. Ngôi đền này được ngư dân xây dựng ở đó để thờ các vị thần biển của Bali. 
Hàn Ly (Theo treehugger)