1. Marrakeh, Morocco

Kiến trúc từ thế kỷ 14 của Ben Youssef Madrasa chắc chắn sẽ gây ấn tượng với du khách ngay lần đầu tiên nhìn thấy.
1. Marrakeh, Morocco Kiến trúc từ thế kỷ 14 của Ben Youssef Madrasa chắc chắn sẽ gây ấn tượng với du khách ngay lần đầu tiên nhìn thấy.
Phan Hằng (Theo Brightside)