Thứ Ba, 25/02/2020 17:16:19 Hotline: 0901 514 799
3.Kerala, Ấn Độ

Kerala là nơi mà du khách có thể trái nghiệm cảm giác lênh đênh trên những chiếc bè truyền thống, ngắm nhìn những hàng cọ thẳng thẳng tắp dọc 2 bên bờ.
3.Kerala, Ấn Độ Kerala là nơi mà du khách có thể trái nghiệm cảm giác lênh đênh trên những chiếc bè truyền thống, ngắm nhìn những hàng cọ thẳng thẳng tắp dọc 2 bên bờ.
Phan Hằng (Theo Sohu)