6.Ubatuba, Brazil

Ubatuba là một thành phố với nhiều bãi biển đẹp ở khắp mọi nơi. Du khách nên đi vào mùa hè để tận hưởng vẻ đẹp ở nơi này.
6.Ubatuba, Brazil Ubatuba là một thành phố với nhiều bãi biển đẹp ở khắp mọi nơi. Du khách nên đi vào mùa hè để tận hưởng vẻ đẹp ở nơi này.
Phan Hằng (Theo Sohu)