8.Aberdeen, Scotland

Aberdeen là thành phố lớn thứ 3 ở Scotland, nơi này có nhiều lâu đài cổ nằm trên vách đã và một đường bờ biển rất hấp dẫn.
8.Aberdeen, Scotland Aberdeen là thành phố lớn thứ 3 ở Scotland, nơi này có nhiều lâu đài cổ nằm trên vách đã và một đường bờ biển rất hấp dẫn.
Phan Hằng (Theo Sohu)