11.Vanuatu

Vanuatu được chọn là quốc gia hạnh phúc nhất hành tinh, vẫn giữ được vẻ đẹp của thiên nhiên và người dân thì tốt bụng và thân thiện.
11.Vanuatu Vanuatu được chọn là quốc gia hạnh phúc nhất hành tinh, vẫn giữ được vẻ đẹp của thiên nhiên và người dân thì tốt bụng và thân thiện.
Phan Hằng (Theo Sohu)