12.Guadalajara, Mexico

Guadalajara, thành phố lớn thứ 2 ở Mexico, một nơi vẫn giữ được hàng trăm tòa nhà tôn giáo cổ xưa. Nhiều du khách đến đây thường thuê xe đạp để đạp quanh khám phá thành phố.
12.Guadalajara, Mexico Guadalajara, thành phố lớn thứ 2 ở Mexico, một nơi vẫn giữ được hàng trăm tòa nhà tôn giáo cổ xưa. Nhiều du khách đến đây thường thuê xe đạp để đạp quanh khám phá thành phố.
Phan Hằng (Theo Sohu)