Xe của bạn cần có khả năng đạt vận tốc 410km/h mới vượt qua xe cảnh sát này.
Xe của bạn cần có khả năng đạt vận tốc 410km/h mới vượt qua xe cảnh sát này.
Phan Hằng (Theo Brightside)