Đây là cách để tránh kẹt xe.
Đây là cách để tránh kẹt xe.
Phan Hằng (Theo Brightside)