Nếu bạn không thích xe 4 bánh thì xe không bánh này liệu có được không.
Nếu bạn không thích xe 4 bánh thì xe không bánh này liệu có được không.
Phan Hằng (Theo Brightside)