Đây là những gì mà không gian đậu xe tư nhân mà mọi người chỉ có thể nhìn thấy ở Dubai.
Đây là những gì mà không gian đậu xe tư nhân mà mọi người chỉ có thể nhìn thấy ở Dubai.
Phan Hằng (Theo Brightside)