Không chỉ có ô tô, nhà cửa... mạ vàng, thậm chí ở đây còn có bánh nướng mạ vàng có giá hơn 1000 đô la.
Không chỉ có ô tô, nhà cửa... mạ vàng, thậm chí ở đây còn có bánh nướng mạ vàng có giá hơn 1000 đô la.
Phan Hằng (Theo Brightside)