Một công viên độc đáo ở Dubai.
Một công viên độc đáo ở Dubai.
Phan Hằng (Theo Brightside)