Biển số này có giá 9 triệu đô.
Biển số này có giá 9 triệu đô.
Phan Hằng (Theo Brightside)