20 đơn vị ký cam kết chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm

13/04/2014 16:30

Công đoàn, Đoàn Thanh niên các đơn vị đăng kiểm tại phía Nam đã ký kết giao ước thi đua chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm

Sáng nay (13/4) tại TPHCM, Công đoàn và Đoàn TNCS HCM Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ký kết giao ước thi đua với sự tham gia của 15 chi Cục đăng kiểm từ Đà Nẵng trở vào và 5 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới  tại TPHCM.  

20 đơn vị ký cam kết chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm 1
Công đoàn cơ sở các Chi cục và Trung tâm đăng kiểm từ Đà Nẵng trở vào ký cam kết thi đua

Nội dung cam kết là quán triệt và thực hiện nghiêm túc 04 văn bản (1 của Bộ GTVT và 3 của Cục Đăng kiểm) liên quan đến cuộc vận động nâng cao chất lượng và giảm thiểu tiêu cực trong công tác đăng kiểm.

Mỗi đoàn viên công đoàn, đoàn viên TNCS HCM ngành đăng kiểm thống nhất vì mục tiêu chung với 6 nội dung là: Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, chất lượng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, tăng tốc và phát triển hơn nữa  nhằm tạo đột phá, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong năm 2014.

20 đơn vị ký cam kết chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm 2
Đoàn Thanh niên các chi Cục và TT đăng kiểm phía Nam ký giao ước thi đua chống tiêu cực

Các cán bộ công đoàn, cán bộ đoàn thanh niên cam kết gương mẫu đảm bảo công tác đăng kiểm phải đúng, đủ, kịp thời, an toàn và bảo vệ môi trường. Kiên quyết không ký giấy tờ đăng kiểm cho phương tiện chưa thỏa mãn các quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, chủ động báo cáo kịp thời các vi phạm, biểu hiện tiêu cực nhũng nhiễu tới cấp thẩm quyền xử lý.

Lễ ký cam kết được tổ chức dưới sự chứng kiến của đại diện Công đoàn GTVT VN, Đoàn TN Bộ GTVT. Cũng trong dịp này, Cục Đăng kiểm đã tổ chức hàng loạt chương trình nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ngành. 

Minh Nghĩa