Đảo Socotra ở Thái Bình Dương: Hòn đảo này là nơi sinh sống của nhiều dạng động thực vật kỳ lạ. Ví dụ như cây huyết long này. 
Đảo Socotra ở Thái Bình Dương: Hòn đảo này là nơi sinh sống của nhiều dạng động thực vật kỳ lạ. Ví dụ như cây huyết long này. 
Hàn Ly (Theo thetravel)