Hồ miệng núi lửa Katmai, Alaska: Được hình thành vào năm 1912 sau khi núi lửa Novarupta phun trào, hồ Katmai tuyệt đẹp đến nghẹt thở. Nằm ở độ cao gần 1300m, cách tốt nhất để bạn thưởng thức vẻ đẹp của hồ này là ngồi trên máy bay.
Hồ miệng núi lửa Katmai, Alaska: Được hình thành vào năm 1912 sau khi núi lửa Novarupta phun trào, hồ Katmai tuyệt đẹp đến nghẹt thở. Nằm ở độ cao gần 1300m, cách tốt nhất để bạn thưởng thức vẻ đẹp của hồ này là ngồi trên máy bay.
Hàn Ly (Theo roughguides)