20 ngân hàng cho vay mua tạm trữ thóc gạo

11/04/2015 16:43

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân được thực hiện việc cho vay mua thóc, gạo tạm trữ.

20 ngân hàng cho vay mua tạm trữ thóc gạo
 

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân được thực hiện việc cho vay mua thóc, gạo tạm trữ vụ Đông - Xuân năm 2014-2015, nâng số ngân hàng tham gia chương trình này lên 20 ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân thực hiện cân đối nguồn vốn để cho vay mua tạm trữ thóc, gạo đối với các thương nhân được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao chỉ tiêu mua số thóc, gạo tạm trữ tối đa 1 triệu tấn quy gạo theo tỷ lệ quy đổi thóc: Gạo là 2:1. Lãi suất cho vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận nhưng tối đa không vượt quá 7%/năm.

Thời gian giải ngân cho vay mua tạm trữ thóc gạo từ ngày 1/3-15/4, thời hạn cho vay mua tạm trữ tối đa là 6 tháng (đến hết ngày 31/8), thời gian được hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay tối đa là 4 tháng (đến hết ngày 30/6).