1. Không có cách gì có thể phòng tránh ung thư: Có thể phòng ngừa tối đa 50% bệnh ung thư nếu duy trì lối sống lành mạnh như tập thể dục, ăn kiêng và tránh các hóa chất độc hại. Thói quen tập thể dục thường xuyên dù chỉ trong một thời gian ngắn mỗi ngày cũng mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe.
1. Không có cách gì có thể phòng tránh ung thư: Có thể phòng ngừa tối đa 50% bệnh ung thư nếu duy trì lối sống lành mạnh như tập thể dục, ăn kiêng và tránh các hóa chất độc hại. Thói quen tập thể dục thường xuyên dù chỉ trong một thời gian ngắn mỗi ngày cũng mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe.
Linh Trang (Theo Thehealthy)