2. Quan niệm ung thư là một căn bệnh: Trong thực tế có hàng trăm loại ung thư. Ví dụ, riêng trong chuyên ngành ung thư thần kinh có ít nhất 120 loại ung thư não và tủy sống.
2. Quan niệm ung thư là một căn bệnh: Trong thực tế có hàng trăm loại ung thư. Ví dụ, riêng trong chuyên ngành ung thư thần kinh có ít nhất 120 loại ung thư não và tủy sống.
Linh Trang (Theo Thehealthy)