3. Ung thư là do di truyền, chỉ những người có người thân mắc ung thư mới có nguy cơ: Có nhiều dạng ung thư là do di truyền, tuy nhiên các dạng ung thư phổ biến nhất thường không liên quan đến di truyền.
3. Ung thư là do di truyền, chỉ những người có người thân mắc ung thư mới có nguy cơ: Có nhiều dạng ung thư là do di truyền, tuy nhiên các dạng ung thư phổ biến nhất thường không liên quan đến di truyền.
Linh Trang (Theo Thehealthy)