4. Ung thư là bản án tử hình: Nhiều người nghĩ rằng ung thư là không thể chữa được mặc dù đã nghiên cứu trong suốt nhiều thập kỷ. Nhưng thực tế là, ung thư không phải là vô vọng. Nhiều liệu pháp chữa trị mới đã được cải tiến và áp dụng thành công trong việc chữa trị ung thư.
4. Ung thư là bản án tử hình: Nhiều người nghĩ rằng ung thư là không thể chữa được mặc dù đã nghiên cứu trong suốt nhiều thập kỷ. Nhưng thực tế là, ung thư không phải là vô vọng. Nhiều liệu pháp chữa trị mới đã được cải tiến và áp dụng thành công trong việc chữa trị ung thư.
Linh Trang (Theo Thehealthy)