7. Người da sẫm màu không thể bị ung thư da và không phải mặc áo chống nắng: Thực tế những người mắc ung thư da không phân biệt màu da. Hãy chắc chắn rằng bạn bôi kem chống nắng thường xuyên và sử dụng các biện pháp che chắn phù hợp dưới trời nắng.
7. Người da sẫm màu không thể bị ung thư da và không phải mặc áo chống nắng: Thực tế những người mắc ung thư da không phân biệt màu da. Hãy chắc chắn rằng bạn bôi kem chống nắng thường xuyên và sử dụng các biện pháp che chắn phù hợp dưới trời nắng.
Linh Trang (Theo Thehealthy)