8. Những người đàn ông trẻ tuổi không bị ung thư tuyến tiền liệt: Mặc dù đúng là nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và tỷ lệ mắc tăng lên khi nam giới già đi, nhưng trên thực tế, hơn 70.000 đàn ông dưới 65 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt mỗi năm.
8. Những người đàn ông trẻ tuổi không bị ung thư tuyến tiền liệt: Mặc dù đúng là nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và tỷ lệ mắc tăng lên khi nam giới già đi, nhưng trên thực tế, hơn 70.000 đàn ông dưới 65 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt mỗi năm.
Linh Trang (Theo Thehealthy)