10. Sử dụng kem chống nắng dễ gây ung thư da: Thực tế là các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sử dụng kem chống nắng hằng ngày giúp giảm nguy cơ ung thư da.
10. Sử dụng kem chống nắng dễ gây ung thư da: Thực tế là các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sử dụng kem chống nắng hằng ngày giúp giảm nguy cơ ung thư da.
Linh Trang (Theo Thehealthy)