11. Hóa trị là giống nhau cho tất cả các bệnh ung thư: Tùy thuộc vào loại ung thư và mức độ bệnh mà mỗi người có phác đồ điều trị khác nhau.
11. Hóa trị là giống nhau cho tất cả các bệnh ung thư: Tùy thuộc vào loại ung thư và mức độ bệnh mà mỗi người có phác đồ điều trị khác nhau.
Linh Trang (Theo Thehealthy)