13. Điều trị ung thư tuyến tiền liệt luôn gây ra tình trạng “bất lực”: Quan niệm sai lầm này là một trong những lý do khiến đàn ông ban đầu ngại điều trị ung thư tuyến tiền liệt dù đã được chẩn đoán. Nhưng điều này không đúng.
13. Điều trị ung thư tuyến tiền liệt luôn gây ra tình trạng “bất lực”: Quan niệm sai lầm này là một trong những lý do khiến đàn ông ban đầu ngại điều trị ung thư tuyến tiền liệt dù đã được chẩn đoán. Nhưng điều này không đúng.
Linh Trang (Theo Thehealthy)