17. Lăn khử mùi và mồ hôi gây ung thư vú: Không có bất cứ bằng chứng khoa học cụ thể nào chứng minh điều này.
17. Lăn khử mùi và mồ hôi gây ung thư vú: Không có bất cứ bằng chứng khoa học cụ thể nào chứng minh điều này.
Linh Trang (Theo Thehealthy)