20.  Nội soi gây ung thư: Đây là một trong những quan niệm không có cơ sở nhưng khá phổ biến trên mạng xã hội. Vì vậy, đừng ngần ngại thực hiện thủ thuật này nếu được bác sĩ chỉ định.
20.  Nội soi gây ung thư: Đây là một trong những quan niệm không có cơ sở nhưng khá phổ biến trên mạng xã hội. Vì vậy, đừng ngần ngại thực hiện thủ thuật này nếu được bác sĩ chỉ định.
Linh Trang (Theo Thehealthy)