72 năm sau khi rời khỏi trại thực tập Nhật Bản WWWII của Canada, cặp vợ chồng 90 tuổi này cuối cùng cũng đã được tốt nghiệp đại học.
72 năm sau khi rời khỏi trại thực tập Nhật Bản WWWII của Canada, cặp vợ chồng 90 tuổi này cuối cùng cũng đã được tốt nghiệp đại học.
Phan Hằng (Theo Brightside)