1. Tiền: Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy, trên bề mặt của một tờ tiền trung bình chứa hàng trăm loài vi sinh vật khác nhau, từ những loài gây ra mụn trứng cá, vi khuẩn trên da đến vi khuẩn âm đạo, vi khuẩn từ miệng, DNA từ vật nuôi, virus lây bệnh,…
1. Tiền: Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy, trên bề mặt của một tờ tiền trung bình chứa hàng trăm loài vi sinh vật khác nhau, từ những loài gây ra mụn trứng cá, vi khuẩn trên da đến vi khuẩn âm đạo, vi khuẩn từ miệng, DNA từ vật nuôi, virus lây bệnh,…
Linh Trang (Theo MNS)