22 sân bay đón hơn 9,1 triệu khách trong tháng 9/2022

26/09/2022 13:34

Trong tháng 9/2022, lượng hành khách quốc tế có xu hướng tăng trong khi khách bay nội địa lại giảm so với tháng 8/2022.

Tin từ Cục Hàng không VN, trong tháng 9, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 9,1 triệu khách, giảm 9,3% so với tháng 8/2022.

Trong số này, khách quốc tế đạt 1,6 triệu khách, tăng 10,2% so với tháng 8/2022. Khách nội địa đạt 7,5 triệu khách, giảm 12,6%.

22 sân bay đón hơn 9,1 triệu khách trong tháng 9/2022

Tháng 9/2022, lượng hành khách quốc tế qua các cảng hàng không tăng trong khi khách nội địa giảm

Cũng theo Cục Hàng không VN, các hãng hàng không trong nước đã vận chuyển 4,2 triệu khách, giảm 14%. Riêng khách quốc tế do hãng hàng không Việt Nam vận chuyển là 712 nghìn khách, tăng 8,7% và khách nội địa đạt 3,7 triệu khách, giảm 13% so với tháng 8/2022.

Cũng trong tháng 9, TCT Quản lý bay đã điều hành bay đi/đến 42 nghìn chuyến, giảm 15,4% và điều hành bay quá cảnh 20 nghìn chuyến, tăng 11,7%.

Về hàng hóa, tháng 9/2022, lượng hàng hoá thông qua các cảng hàng không đạt 106 nghìn tấn, tăng 2,9%. Trong đó, hàng hóa quốc tế là 84,5 nghìn tấn, tăng 2,9% và hàng nội địa đạt 22 nghìn tấn, tăng 19,3% so với tháng 8/2022.

Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 211 nghìn tấn hàng hóa, tăng 4,5%. Lượng hàng hóa quốc tế hãng hàng không VN vận chuyển là 108 nghìn tấn, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2021 và sản lượng hàng nội địa đạt 104 nghìn tấn, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 9 tháng, sản lượng điều hành bay đi/đến đạt 351 nghìn chuyến, tăng 117,8% so với cùng kỳ năm 2021; Điều hành bay quá cảnh đạt 127 nghìn chuyến, tăng 59,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Lượng khách không qua 22 cảng hàng không trong 9 tháng đạt 75 triệu khách, tăng 162,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó khách quốc tế đạt 6,7 triệu khách, tăng 1797,2% so với cùng kỳ năm 2021, khách nội địa đạt 68,3 triệu khách, tăng 141,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Các hãng hàng không nội địa vận chuyển 37 triệu khách, tăng 157% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 2,9 triệu khách quốc tế, 34 triệu khách nội địa.

Hồ An