24.000 tỷ đồng làm mới nghĩa trang Hà Nội

11/04/2014 19:47

Theo quy hoạch đến 2020, Hà Nội dự kiến xây dựng mới 22 nhà tang lễ; Thành phố cũng tiến hành đóng cửa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây mới một số nghĩa trang.

 

24.000 tỷ đồng làm mới nghĩa trang hà nội
Nghĩa trang tập trung Vĩnh Hằng sẽ được mở rộng

Theo quyết định số 496/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, tổng kinh phí để thực hiện quy hoạch này đến năm 2030 vào khoảng 24.000 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn đến năm 2020 khoảng 13.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự báo đến năm 2050, quỹ đất dành cho xây dựng nghĩa trang thành phố sẽ khoảng 1.247ha. Trong đó, tại khu vực đô thị là 1.103ha và 144ha dành cho khu vực nông thôn.

Đối với nghĩa trang tập trung cấp quốc gia, sẽ cải tạo, nâng cấp, mở rộng nghĩa trang Mai Dịch 1 thành công viên nghĩa trang với quy mô hiện có là 5,5ha lên 5,8ha đến năm 2015; sử dụng hình thức táng một lần. Đồng thời, sẽ xây mới nghĩa trang cấp quốc gia tại xã Yên Trung (huyện Thạch Thất), quy mô khoảng từ 100 - 150ha; sử dụng hình thức táng tổng hợp. Hai nghĩa trang này phục vụ nhu cầu an táng lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước.

Đối với nghĩa trang tập trung cấp thành phố, sẽ đóng cửa các nghĩa trang Sài Đồng (quận Long Biên), Văn Điển (huyện Thanh Trì) và cải tạo thành công viên nghĩa trang trước năm 2015 (riêng nghĩa trang Văn Điển chỉ phục vụ hỏa táng).

Mở rộng nghĩa trang tập trung Vĩnh Hằng (huyện Ba Vì) với quy mô hiện có là 37ha lên 87ha đến năm 2020, sử dụng hình thức hung táng, cát táng, táng 1 lần và hỏa táng, phục vụ nhu cầu an táng của nhân dân và quy tập mộ di chuyển trong khu vực phát triển đô thị trung tâm phía Nam sông Hồng.

Nghĩa trang Thanh Tước (huyện Mê Linh) sẽ được cải tạo mở rộng thành công viên nghĩa trang với quy mô từ 7ha lên 23ha đến năm 2030; sử dụng hình thức cát táng; phục vụ nhu cầu an táng của nhân dân khu đô thị huyện Mê Linh.

Bên cạnh đó, sẽ xây dựng mới các nghĩa trang: Minh Phú và Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn); Xuân Nộn (huyện Đông Anh); Trung Màu (huyện Gia Lâm); Trần Phú (huyện Chương Mỹ); Chuyên Mỹ (huyện Phú Xuyên).

Liên quan đến quy hoạch nhà tang lễ, theo quy hoạch, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội sẽ có 44 nhà tang lễ. Trong đó, cải tạo, nâng cấp 11 nhà tang lễ hiện có (nhà tang lễ thành phố và nhà tang lễ trong bệnh viện); tiếp tục xây dựng 07 nhà tang lễ thuộc các dự án đang triển khai; dự kiến xây dựng mới 26 nhà tang lễ (trong đó 1 nhà tang lễ quốc gia).

Đồng thời, tiến hành quy hoạch các cơ sở hỏa táng với tổng số 9 cơ sở, trong đó tiếp tục sử dụng cơ sở hỏa táng hiện có tại Nghĩa trang Văn Điển phục vụ nhu cầu hỏa táng cho khu vực đô thị trung tâm Tp. Hà Nội và xây dựng 8 cơ sở hỏa táng mới.

Bình Minh