24,2% người thất nghiệp có trình độ cao đẳng trở lên

02/04/2015 11:45

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2015 vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho biết, tỷ lệ

24,2% người thất nghiệp có trình độ cao đẳng trở lên
 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2015 vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho biết, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ước tính là 2,22% (khu vực thành thị là 3,17%; khu vực nông thôn là 1,75%), trong đó, số người có trình độ cao đẳng trở lên chiếm 24,2%.

Tính đến thời điểm 1/4/2015, tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước là 53,6 triệu người (tăng 8,8 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2014), bao gồm lao động nam 27,6 triệu người (chiếm 51,5%); lao động nữ 26 triệu người (chiếm 48,5%).

Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý I ước tính 52,5 triệu người, trong đó có 40,7% số người làm việc ở khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản; 25,5% làm trong ngành công nghiệp và xây dựng; 33,8% làm trong ngành dịch vụ.

Quỳnh Anh