Thứ Hai, 20/01/2020 14:10:39 Hotline: 0901 514 799
Hộ tư nhân trên đường Láng ngày thường sửa chữa xe máy, nhưng ngày Tết cũng tham gia rửa cả ô tô để kiếm thêm thu nhập.
Hộ tư nhân trên đường Láng ngày thường sửa chữa xe máy, nhưng ngày Tết cũng tham gia rửa cả ô tô để kiếm thêm thu nhập.
Tạ Tôn - Khánh Linh