27 doanh nghiệp hoàn thành thoái vốn

09/10/2014 12:32

Bộ Công thương vừa cho biết, trong 9 tháng đầu năm, các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ đã hoàn thành thoái vốn Nhà nước tại 27/96 đơn vị. 

27 doanh nghiệp hoàn thành thoái vốn

Trong đó, Tập đoàn Dệt may đã hoàn thành thoái vốn tại 12 đơn vị, Tập đoàn Hóa chất 4 đơn vị, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 5 đơn vị, Tập đoàn Điện lực 3 đơn vị, Tập đoàn Dầu khí 1 đơn vị, Tổng công ty Giấy 1 đơn vị, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp 1 đơn vị.

Qua thoái vốn, Tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản đã thu về 1.437 tỷ, thặng dư 42,8 tỷ; Tập đoàn Hóa chất thu về 247,7 tỷ, thặng dư 14,3 tỷ; Tập đoàn Điện lực thu về 104,7 tỷ, thặng dư 864 triệu đồng...

Hải Quỳnh