287 dự án bất động sản phải tạm dừng

21/03/2014 09:35

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Chính phủ kết quả rà soát các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở đang triển khai, các dự án đã giao ...

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Chính phủ kết quả rà soát các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở đang triển khai, các dự án đã giao chủ đầu tư nhưng chưa triển khai và tiến hành phân loại...

287 dự án bất động sản phải tạm dừng

Kết quả, có 287 dự án (diện tích đất 14.819ha) phải tạm dừng triển khai do chủ đầu tư không huy động được thêm nguồn vốn để triển khai tiếp, có 3.258 dự án (với diện tích đất là 81.565ha) được tiếp tục triển khai. Số dự án cần phải điều chỉnh cơ cấu cho phù hợp, điều chỉnh quy hoạch là 455 dự án (diện tích đất khoảng 21.087ha). Còn 470 dự án với tổng diện tích đất khoảng 6.983ha là những dự án đã hoàn thành, hoặc chưa có báo cáo, các địa phương đang tiếp tục cập nhật số liệu báo cáo bổ sung.


Đến nay, đã có 57 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 34.837 căn (trong đó Hà Nội đã có 21 dự án với quy mô khoảng 11.408 căn, tổng mức đầu tư khoảng hơn 9.000 tỷ đồng; TP HCM có 24 dự án với quy mô khoảng 14.800 căn, tổng mức đầu tư khoảng 8.800 tỷ đồng).

Quỳnh Anh