29 người nộp lại quà tặng với giá trị 528 triệu đồng

27/12/2017 22:13

Đó là số liệu được nêu trong Báo cáo công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng năm 2017 của Thanh tra Chính phủ.

29 người nộp lại quà tặng với giá trị 528 triệu đồng

Ảnh minh hoạ

Cơ quan này cho biết, qua kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch tại trên 5.600 cơ quan, tổ chức, đơn vị, chỉ phát hiện 88 đơn vị có vi phạm. Trong đó, đã xử lý kỷ luật một cán bộ lãnh đạo cấp cao vì thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp.

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho thấy, năm 2017, số người nộp lại quà tặng cho đơn vị là 29 người, với giá trị quà tặng là 528 triệu đồng.

Tổng hợp kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 cho thấy, tổng số người đã kê khai tài sản, thu nhập là 1.113.422 người (tăng 10,8% so với năm 2016); đạt tỷ lệ 99,8% so với số người phải kê khai. Số bản kê khai đã công khai là 1.111.818 bản; đạt tỷ lệ 99,8% so với số bản đã kê khai.

Các cơ quan đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của 78 người và chỉ phát hiện, xử lý được 5 trường hợp vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức tại 4.321 cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cơ quan thanh tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, trong đó số cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý là 188 người.

Cơ quan chức năng đã xử lý 20 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó 2 người đã bị xử lý hình sự; 14 người bị xử lý kỷ luật hành chính bằng các hình thức như: Cảnh cáo, khiển trách, các trường hợp còn lại đang trong quá trình xử lý.

Thanh tra Chính phủ cho biết, qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thanh tra các cấp đã phát hiện 50 vụ có hành vi liên quan đến tham nhũng. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan nhà nước phát hiện 22 vụ, 24 người có hành vi liên quan đến tham nhũng. Qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 15 vụ, 19 người có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Hoài Vũ