3 phương án đầu tư nâng cấp sân bay Côn Đảo

24/05/2022 13:31

Cục Hàng không VN vừa đề xuất 3 phương án đầu tư nâng cấp sân bay Côn Đảo đảm bảo triển khai đồng bộ các hạng mục công trình thiết yếu.

Chờ quyết định cuối cùng từ “siêu” Uỷ ban

Tin từ Cục Hàng không VN, dự án nâng cấp sân bay Côn Đảo vẫn cơ bản bám sát tiến độ. Dự kiến việc tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) dự án sẽ được ký kết hợp đồng ngày trong tháng này để hoàn thành, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo FS trong tháng 7/2022.

3 phương án đầu tư nâng cấp sân bay côn Đảo

Khu bay Cảng hàng không Côn Đảo

Vướng mắc lớn nhất của dự án, theo Cục Hàng không VN liên quan đến sự đồng bộ của các dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch CHK Côn Đảo.

Cụ thể, theo quy hoạch được duyệt, giai đoạn đến năm 2030 cần thiết phải triển khai đồng bộ 4 nhóm dự án thành phần gồm đường cất hạ cánh, đường lăn (do Cục Hàng không VN được giao làm chủ đầu tư); Các công trình quản lý bay (do TCT Quản lý bay VN -VATM có trách nhiệm đầu tư); Sân đỗ, nhà ga hành khách và hạ tầng dùng chung (do TCT Cảng Hàng không VN - ACV có trách nhiệm đầu tư) và kho xăng dầu hàng không triển khai thực hiện theo hình thức lựa chọn Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Theo quy hoạch vừa được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt, Côn Đảo được quy hoạch là cảng hàng không nội địa, dùng chung dân dụng và quân sự. Sân bay Côn Đảo được quy hoạch cấp 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) và sân bay quân sự cấp II.

Sân bay này cũng được quy hoạch công suất 2 triệu hành khách/năm và 4.400 tấn hàng hóa/năm, có thể khai thác máy bay code C hoặc tương đương. Sân bay có tổng số 8 vị trí đỗ tàu bay.

Tuy nhiên, giai đoạn 2021-2025ACV lại chưa có kế hoạch đầu tư hạng mục xây dựng nhà ga hành khách, sân đỗ tàu bay và hạ tầng kỹ thuật dùng chung tại CHK Côn Đảo. Ngày 12/5/2022, HĐQT ACV đã thông qua chủ trương trình Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại DN chủ trương bổ sung kế hoạch năm 2022 cho dự án nhà ga hành khách, sân đỗ tàu bay tại CHK Côn Đảo.

“Như vậy kế hoạch đầu tư nhà ga hành khách, sân đỗ tàu bay của ACV phải chờ ACV báo cáo UBQLVNN và phải được UBQLVNN chấp thuận”, lãnh đạo Cục Hàng không VN nói và nhấn mạnh: Việc ACV chưa triển khai xây dựng các hạng mục nêu trên sẽ ảnh hưởng việc triển khai Dự án do cơquan này làm chủ đầu tư nói riêng và tổng thể các dự án dự kiến triển khai nhằm phát triển đồng bộ CHK Côn Đảo nói chung.

Cụ thể, theo Cục Hàng không VN, theo chủ trương đầu tư Dự án được Bộ GTVT phê duyệt, quy mô dự án sẽ triển khai xây dựng mới 1 đường lăn song song và 3 đường lăn nối từ đường cất hạ cánh vào đường lăn song song và sân đỗ tàu bay mới theo quy hoạch. Vị trí xây dựng đường lăn song song cắt qua sân đỗ hiện hữu do ACV đang khai thác.

“Nếu ACV không triển khai đầu tư sân đỗ theo quy hoạch trong giai đoạn 2022-2024, CHK Côn Đảo sẽ không còn sân đỗ tàu bay”, Cục Hàng không VN nói và cho biết thêm: Trường hợp không triển khai xây dựng đường lăn song song thì sân đỗ hiện hữu cũng không đủ sức chịu tải để khai thác các loại tàu bay A319,320,321neo, dẫn đến không đồng bộ với đường cất hạ cánh sau cải tạo, nâng cấp và dự án cũng không đảm bảo tính khả thi, hiệu quả đầu tư.

Tương tự, nếu ACV không triển khai hạ tầng dùng chung như đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước... thì việc đầu tư các hạng mục công trình của VATM và kho xăng dầu hàng không không đảm bảo tính kết nối giao thông, không đảm bảo khả năng khai thác.

3 phương án đầu tư

Để triển khai đồng bộ các hạng mục công trình thiết yếu để đảm bảo khi CHK Côn Đảo có thể đưa vào khai thác khi hoàn thành dự án, tránh việc không thể đưa CHK vào khai thác do chưa triển khai các hạng mục đồng bộ cần thiết khác, Cục Hàng không VN đã trình Bộ GTVT 3 phương án khắc phục.

Phương án 1, ACV đầu tư các hạng mục công trình xây dựng sân đỗ, nhà ga hành khách, hạ tầng kết nối đồng bộ theo quy hoạch đã được phê duyệt trong giai đoạn 2022-2025. Cục Hàng không VN đầu tư dự án đầu tư nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn; VATM triển khai đầu tư hệ thống bảo đảm hoạt động bay. Các công trình cung cấp dịch vụ hàng không như kho xăng dầu hàng không Bộ GTVT kêu gọi đầu tư.

Ư điểm của phương án này theo Cục Hàng không VN sẽ giữ nguyên vai trò người khai thác cảng hàng không, sân bay của ACV, đảm bảo sự ổn định và vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong việc quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng của quốc gia là kết cấu hạ tầng cảng hàng không.

Thời gian thực hiện tối ưu nhất. Trường hợp giao ACV thực hiện dự án xây dựng nhà ga hành khách, sân đỗ tàu bay sẽ giảm được thời gian trong việc trình phê duyệt đề án XHH cũng như xây dựng phương án, hồ sơ, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư khác (ước tính khoảng 2-3 năm).

Trường hợp ACV không đầu tư các hạng mục công trình trên trong giai đoạn 2021- 2025, sẽ thực hiện xã hội hoá toàn cảng hàng không.

Theo phương án này, Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Xã hội hóa kết cấu hạ tầng cảng hàng không để làm cơ sở triển khai.

Sau khi đề án XHH được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thực hiện XHH toàn bộ CHK Côn Đảo theo đề án XHH được duyệt và kiến nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc triển khai thực hiện dự án.

Tuy nhiên, phương án này có khá nhiều nhược điểm. Cụ thể, phải triển khai lại các thủ tục liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư của Dự án; Xác định tài sản và lên phương án xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không tại CHK Côn Đảo; Làm việc với Bộ Quốc phòng để bàn giao đất quốc phòng tại CHK Côn Đảo cho UBND tỉnh để thực hiện kêu gọi đầu tư toàn bộ CHK Côn Đảo theo hình thức PPP.

Đáng chú ý, thời gian thực hiện dự án theo phương án này sẽ kéo rất dài do phải thực hiện thủ tục xử lý tài sản công, trình và duyệt đề án XHH, lựa chọn nhà đầu tư theo PPP... dẫn đến không đồng bộ với thời gian thực hiện dự án xây dựng đường CHC, đường lăn của Cục Hàng không VN.

Tại phương án 3, Cục Hàng không VN đề xuất xã hội hoá hạng mục nhà ga hành khách và sân đỗ tàu bay theo quy hoạch.

Theo đó, đường cất hạ cánh, đường lăn Cục Hàng không VN vẫn thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Hệ thống bảo đảm hoạt động bay như Đài kiểm soát không lưu, AWOS và hạ tầng đồng bộ do VATM triển khai đầu tư. Nhà ga hành khách, sân đỗ tàu bay và các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ sẽ do Bộ GTVT kêu gọi đầu tư đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật. Theo đó, đầu tư theo hình thức PPP đối với công trình nhà ga hành khách, sân đỗ tàu bay là hình thức BOT.

Nhà đầu tư sau khi hoàn thành việc đầu tư nhà ga hành khách sẽ được nhận quyền kinh doanh, khai thác công trình nhà ga hành khách trong hời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao công trình cho Nhà nước.

Nhà đầu tư sau khi hoàn thành việc đầu tư sân đỗ tàu bay sẽ được nhận quyền kinh doanh, khai thác công trình sân đỗ tàu bay. Tuy nhiên phương án khai thác là cho ACV thuê lại toàn bộ sân đỗ tàu bay để đảm bảo nguyên tắc mỗi cảng hàng không chỉ có 1 người khai thác cảng hàng không, sân bay. Hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao công trình cho Nhà nước.

“Tính khả thi của dự án PPP cao khi nhà đầu tư được quản lý, khai thác hạng mục công trình có hiệu quả đầu tư cao là nhà ga hành khách”, Cục Hàng không VN đánh giá. Tuy nhiên, nhược điểm của phương án này cũng tương tự phương án 2.

Từ đây, Cục Hàng không VN kiến nghị lựa chọn phương án 1 đồng thời đề nghị Bộ GTVT làm việc với Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại DN sớm phê duyệt kế hoạch đầu tư của ACV giai đoạn 2021-2025trong đó có các công trình nhà ga hành khách, sân đỗ tàu bay, hạ tầng kỹ thuật chung theo quy hoạch tại CHK Côn Đảo.

Cùng đó, điều chỉnh lùi kế hoạch khởi công dự án xây dựng đường CHC, đường lăn tại CHK Côn Đảo. Theo đó năm 2022 sẽ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, năm 2023 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công và hoàn thành dự án đầu tư đường CHC, đường lăn CHK Côn Đảo trong năm 2024.

Thanh Bình