30% DN vận tải ở Thái Nguyên đã giảm giá cước

04/03/2016 06:54

Đã có 17 đơn vị gửi văn bản kê khai giảm giá, chiếm 30% trong tổng số doanh nghiệp kinh doanh vận tải...

30% DN vận tải ở Thái Nguyên đã giảm giá cước 1
Phương tiện của các DN vận tải tại bến xe Thái Nguyên

Thông tin từ Sở GTVT Thái Nguyên, tính đến ngày 1/3, đã có 17 đơn vị gửi văn bản kê khai giảm giá, chiếm 30% trong tổng số doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn.

Sở Tài chính, Sở GTVT tỉnh Thái Nguyên vừa tiếp tục có công văn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải rà soát, tính toán lại chi phí để có sự điều chỉnh giá cho phù hợp. Yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh từ năm 2013 - 2015, trong đó nêu rõ tình hình tác động giá xăng dầu đến giá cước vận tải; Lập và gửi biểu mẫu: Kê khai giá; phương án giá xây dựng tại thời điểm hiện nay và so sánh mức tăng, giảm so với thời điểm trước liền kề đã kê khai; Phân tích chi tiết mức tăng, giảm các yếu tố cấu thành, nhất là chi phí nhiên liệu...

Trước ngày 11/3, các doanh nghiệp điều chỉnh chậm hoặc không gửi báo cáo sẽ  bị xem xét, xử lý theo quy định.

Quỳnh Anh