30% người nhiễm HIV mua BHYT

03/12/2014 09:53

Cả nước hiện có trên 220 nghìn người nhiễm HIV, nhưng tỷ lệ người có BHYT chỉ có 30%. 

Theo lý giải của các cán bộ y tế, mặc dù những người nhiễm HIV là đối tượng thường xuyên phải khám và điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội, nhưng nhiều người nhiễm HIV vẫn không muốn mua BHYT.

Nguyên do là từ trước đến nay, người nhiễm HIV được điều trị miễn phí thuốc ARV và có nhiều chính sách hỗ trợ.

Tuy nhiên, đến năm 2017, hầu hết các nguồn tài trợ cho bệnh nhân nhiễm HIV sẽ hết. Như vậy, nếu người nhiễm HIV không có BHYT, sẽ khó có thể tiếp cận với thuốc điều trị ARV, cũng như được điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội khác.

V.A