3.000 tỷ đồng đầu tư các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu

29/09/2014 11:10

Kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về bố trí vốn cho các dự  án ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng 3.000 tỷ đồng vốn vay ODA...

TIN LIÊN QUAN

3.000 tỷ đồng đầu tư các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu

Cụ thể, phạm vi thực hiện bao gồm: 16 dự án chuyển tiếp đã được bố trí vốn Chương trình SP-RCC từ các năm trước; tập trung cho các dự án trồng rừng ngập mặn ven biển, rừng phòng hộ đầu nguồn (trong đó, bao gồm cả các hạng mục trồng rừng của các dự án thuộc danh mục Chương trình SP-RCC); lưu ý ưu tiên cho các dự án trồng rừng ngập mặn ven biển; các dự án đê biển xung yếu ứng phó với biến đổi khí hậu, có tác động trực tiếp đến khu vực dân cư.

Minh Tiến