35 nhà thầu nỗ lực hoàn thành 186 cầu treo đúng tiến độ

23/01/2015 17:17

Bộ GTVT cho biết, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành dự án vào 30/6/2015.

35 nhà thầu nỗ lực hoàn thành 186 cầu treo đúng tiến độ
Cầu treo Nam Công (Hà Nam) là cầu treo thứ hai được khởi công hiện giờ đã được đưa vào sử dụng.

Thông báo cho biết, tại Quyết định số 2356/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Bộ GTVT được giao nhiệm vụ lập Đề án xây dựng cầu dân sinh đảm bảo ATGT trên phạm vi vùng dân tộc và miền núi.

Thực hiện chỉ đạo nói trên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã lập và trình Thủ tướng Đề án với nội dung: Xây dựng 186 cầu treo dân sinh đảm bảo ATGT vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Ngày 28/4/2014, Thủ tướng Chính phủ có văn bản đồng ý giao Bộ GTVT phê duyệt Đề án. Ngày 20/5/2014, Bộ GTVT cũng đã có Quyết định phê duyệt Đề án này.

Để có thể triển khai ngay dự án trong khi chưa được Chính phủ bố trí vốn, tại thông báo ngày 7/5/2014, Bộ GTVT đã có chủ trương lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng hệ thống cầu treo phục vụ dân sinh có đủ khả năng tài chính, ứng vốn trước (không tính lãi) để triển khai thực hiện và đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án (186 cầu/28 tỉnh) trong thời gian 9 tháng, kể từ ngày hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đồng thời, phải bảo đảm chất lượng, an toàn trong thi công và khai thác, sử dụng.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các cầu treo đúng kế hoạch, ngày 7/11/2014, Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT đã ra nghị quyết với nội dung: “Tăng số lượng nhà thầu xây lắp để đẩy mạnh công tác thi công. Kiên quyết thay thế những đơn vị triển khai, thực hiện chậm tiến độ”.

Cho đến nay, đã có 35 nhà thầu được lựa chọn tham gia xây dựng cầu treo dân sinh đang đồng loạt triển khai thi công 130 cầu, phấn đấu trước Tết âm lịch Ất Mùi sẽ cơ bản hoàn thành 80 cầu, toàn bộ số cầu còn lại sẽ hoàn thành trước 30/6/2015.

35 nhà thầu nỗ lực hoàn thành 186 cầu treo đúng tiến độ
Đề án xây dựng cầu treo với qui mô lớn nên trong quá trình triển khai, thiết kế, thi công các cầu treo cũng gặp không ít khó khăn

Ngày 25/11/2014, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có văn bản đồng ý ứng trước nguồn ngân sách Trung ương 400 tỷ đồng để thực hiện Đề án. Để có thêm nguồn kinh phí hoàn thành toàn bộ 186 cầu, Bộ GTVT sẽ tiếp tục đề xuất Thủ tướng Chính phủ các phương án huy động vốn.  

Quá trình triển khai đề án đã gặp không ít khó khăn về vốn, việc khảo sát thiết kế và triển khai thi công phải thực hiện với địa bàn rộng, phân tán trên các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên xa xôi, hẻo lánh. Tuy nhiên, với mục tiêu nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất và tiết kiệm nhất, việc xây dựng các cầu treo dân sinh đang được chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đảm bảo hoàn thành dự án vào 30/6/2015.  

Tiến Mạnh

Nguyễn Tiến Mạnh