3.700 tỷ đồng kiên cố hóa trường, lớp học

15/09/2014 10:33

Theo Quyết định 1625/QĐ-TTg về kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến 2020, mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành...

Theo Quyết định 1625/QĐ-TTg về kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến 2020, mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, từ năm 2014 - 2015, sẽ dành 3.700 tỷ đồng xây dựng 2.627 phòng học và 2.658 phòng làm nhà công vụ cho giáo viên mầm non thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a.


TIN LIÊN QUAN


 

3.700 tỷ đồng kiên cố hóa trường, lớp học 1

Đến năm 2020, tổ chức rà soát nhu cầu đầu tư xây dựng trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên và đầu tư xây dựng khi có điều kiện theo thứ tự ưu tiên: Phòng học và nhà công vụ cho giáo viên còn lại của Quyết định số 20 ngày 1/2/2008 của Thủ tướng; phòng học xây dựng mới đối với trường tiểu học để bảo đảm đủ 1 lớp/phòng; phòng học thay thế toàn bộ số phòng bán kiên cố, phòng học tạm của các trường mầm non, phổ thông; xây dựng mới các hạng mục công trình thuộc khu phục vụ học tập…

Q.A