4 phương án đảm bảo sản lượng điện năm 2015

23/10/2014 15:02

Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) vừa xây dựng bốn phương án đảm bảo điện cho năm 2015.

4 phương án đảm bảo sản lượng điện năm 2015

Theo đó, có ba phương án điện thương phẩm tăng 11,5%, tần suất nước về các hồ thủy điện 65-75% và một phương án điện thương phẩm tăng 13%, tần suất nước về các hồ thủy điện 65%. A0 cho biết, các phương án đều đã tính đến trường hợp kịch bản xấu nhất (phụ tải cao, nước về thấp), sản lượng nhiệt điện dầu sẽ phải huy động ở mức cao, truyền tải trên các đường dây 500 kV luôn ở mức cao...

Theo dự báo, trong năm 2015 việc nhập khẩu điện từ Trung Quốc sẽ ở mức tối thiểu; Sản lượng điện dự phòng ở miền Bắc tương đối cao; Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 sẽ được huy động cao trong cả năm để đáp ứng nhu cầu phụ tải miền Nam.

Hải Quỳnh