4 ủy viên từ chối “mở đường” cho bầu Đức trở lại VFF

28/04/2018 15:26

4 trong số 23 ủy viên BCH VFF khóa VII từ chối bỏ tiêu chí phải có bằng đại học mới được ứng cử.

4 ủy viên từ chối “mở đường” cho bầu Đức trở lại vff

4 ủy viên từ chối “mở đường” cho bầu Đức trở lại VFF

Hôm qua (27/4), Tiểu ban nhân sự của Đại hội VFF khóa VIII đã báo cáo kết quả xin ý kiến Ban chấp hành khóa VII về việc bỏ tiêu chí phải có bằng cử nhân.

Trong số 23 ủy viên VFF, 12 người đồng ý đề xuất bỏ tiêu chí bằng cử nhân cho các chức danh lãnh đạo VFF khóa VIII. Hai ủy viên đồng ý bỏ tiêu chí này cho các vị trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ, Phó Chủ tịch truyền thông nhưng không đồng ý bỏ cho vị trí Phó Chủ tịch chuyên môn.

Có 4 ủy viên không đồng ý bỏ tiêu chí này cho tất cả các vị trí, tức là giữ nguyên như dự định trước đó. Trong số các ủy viên còn lại, một người xin không đưa ra ý kiến và bốn ủy viên khác không trả lời nên được xem là đồng ý. Tổng hợp lại, tiêu chí ứng viên phải có bằng Đại học đã được xóa bỏ.

Tiêu chí ứng viên cần có bằng tốt nghiệp Đại học bị ông Đoàn Nguyên Đức và nhiều người công khai chỉ trích. Những ý kiến phản đối cho rằng VFF đặt ra tiêu chí này nhằm loại bầu Đức khỏi cuộc đua. Từ trước đến nay, bầu Đức vẫn một mực tuyên bố sẽ không quay lại VFF.

Xem video:

Hoàng Hà