40 nghìn doanh nghiệp TP HCM chưa tham gia bảo hiểm

14/11/2014 11:01

Báo cáo của Bảo hiểm xã hội TP HCM cho thấy, hiện thành phố còn khoảng 40 nghìn doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định, chủ yếu là những doanh nghiệp nhỏ...

Công tác kiểm tra, xử phạt các đơn vị này chủ yếu do cấp quận, huyện, phường, xã, thị trấn thực hiện. Tuy nhiên, các địa phương mới dừng lại ở công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nên hiệu quả chưa cao.

Ngoài ra, đa số người dân TP HCM chưa quan tâm, tích cực tham gia xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện. Đối tượng hiện nay tham gia chủ yếu là người lao động còn thiếu thời gian để hưởng chế độ hưu trí hoặc khi có bệnh cần điều trị thì mới tham gia.

H.Q